Ohrabrujemo da vide sebe i svoju budućnost u tehnologiji