Potičemo djevojke da prepoznaju prilike i prihvate izazove koje ICT pruža