Završila preddiplomski studij Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U Lemaxu je na poziciji Office Assistant-a  kao koordinator administrativnih poslova i podrška ljudskim potencijalima. Također organizira interne evente, a između ostalog  aktivno sudjeluje u organizaciji  ICT Supergirls eventa.